Chàng hot boy Sài Gòn " đẹp trai body chuẩn " vạn người mê (Có fb)
Chàng hot boy Trinh Bao Quoc Le (Benny Le) hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Thông tin chi tiết thì bọn mình không biết vì không có cơ hội phỏng vấn trực tiếp, nói chung là hot hot hot !!!

Chàng hot boy Trinh Bao Quoc Le (Benny Le) hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Thông tin chi tiết thì bọn mình không biết vì không có cơ hội phỏng vấn trực tiếp, nói chung là hot hot hot !!!

Hình ảnh từ facebook
 
Đây là trang facebook cá nhân của anh chàng => https://www.facebook.com/benny.le.56

Tin tức khác